LabWeb ->
Resultatservice fra laboratorier Kontinuerlig oppdatering med nye prøver og resultater knyttet til steder og punkter.
Vis uttakssteder på kart Vis vannverkets punkter for prøvetaking på vanlig kart. Dette kan knyttes opp mot analyseresultater og prøveplanlegging. Kontakt Miclis for nærmere informasjon.